Zdawalność egzaminów IV kwartał 2017 r. WORD Kielce
26 lutego 2018
Zdawalność egzaminów III kwartał 2018 r. WORD Kielce
25 października 2018

Zdawalność egzaminów II kwartał 2018 r. WORD Kielce

Dane dotyczą szkół posiadających taką samą ilość egzaminów jak nasza szkoła lub więcej. Dwie szkoły osiągnęły wynik 100% mając 1 egzamin.

Oficjalne wyniki dostępne na: http://www.um.kielce.pl/osk